Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora wskutek korzystania ze strony opennexus.com
 2. Niniejsza polityka stanowi jednocześnie realizację obowiązków Open Nexus Sp. z o.o. jako Administratora określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)
 3. Właścicielem opennexus.com i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest  Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.000 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl. zwany dalej Open Nexus.
 4. Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z prawem, nie byliśmy zobowiązani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IOD), jednak troszcząc się o dane opennexus.com, powołaliśmy IOD, z którym można skontaktować się poprzez e-mai iod@platformazakupowa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Open Nexus dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności danych Użytkowników odwiedzających opennexus.com

 

 • 1 Jak zbieramy dane?
 1. Open Nexus zbiera informacje dotyczące osób odwiedzających opennexus.com. Open Nexus przetwarza także dane osobowe osób reprezentujących klientów i ich pracowników przekazane bezpośrednio przez ww. podmioty w przypadku gdy takie sytuacje zaistnieją (np. za pomocą Formularza kontaktowego). 
 2. Dane osobowe mogą być także zbierane za pomocą plików cookies (o których mowa w dalszej części polityki) zawierających numery IP. 
 3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku wypełnienia formularzy zapisujących na listy mailingowe, szkolenia lub newslettery.
 4. W przypadku zapisów użytkowników na listy malingowe, newslettery lub wypełnianiu formularzy kontaktowych, będą to najczęściej następujące dane:
 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Numer telefonu;
 4. NIP;
 5. Stanowisko;
 6. Nazwa firmy.
 1. W przypadku korzystania z innych funkcjonalności na opennexus.com (np. możliwość pobrania darmowego e-booka) będzie to najczęściej adres e-mail oraz imię i nazwisko. 
 2. Podczas korzystania ze stron opennexus.com pobierane są, za pomocą plików cookies, automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na opennexus.com

 

 • 2 Jak i w jakim celu wykorzystujemy zebrane dane?
 1. W przypadku korzystania z funkcjonalności opennexus.com dane Użytkowników wykorzystywane są w celu realizacji tych funkcjonalności.
 2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania opennexus.com do preferencji Użytkowników, a także administrowania opennexus.com.
 3. Dane podane przez osobę odwiedzającą opennexus.com  mogą być powierzane do przetwarzania przez zewnętrznych usługodawców w celu badania satysfakcji Użytkownika.
 4. Zgromadzone dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób:
 1. w celu realizacji umowy, lub na podjęcie, żądanych przez osobę której dane przetwarzamy, działań w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f i c) RODO),
 3. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celu jak najlepszego dostosowania opennexus.com do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach, analizy finansowej, a także marketingu bezpośredniego będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. w celu jak najlepszego dostosowania opennexus.com do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach, informowania o produktach, analizy potrzeb Użytkowników, na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 5. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych w razie konieczności wykazania przez Administratora określonych faktów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 • 3 Mechanizm Cookies, Adres IP
 1. opennexus.com używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Open Nexus za pośrednictwem opennexus.com na komputerze osoby odwiedzającej opennexus.com, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Open Nexus usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających opennexus.com. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji na opennexus.com.
 2. Open Nexus wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez opennexus.com, pozwala na przechowywanie danych w przypadku gdy ustawienia przeglądarki na to pozwalają. Za pomocą ustawień przeglądarki użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies. 
 1. Wchodząc pierwszy raz na stronę opennexus.com, na dole strony pojawi się komunikat dotyczący korzystania z plików cookies, gdzie masz możliwość odrzucenia korzystania przez Open Nexus z ww. plików. W takim przypadku pojedynczy plik cookie zostanie użyty w przeglądarce, aby zapamiętać to ustawienie (okres przechowywania tego pliku to 13 miesięcy). Akceptując pliki cookies, akceptujesz także pliki wykorzystywane przy współpracy z Google (o czym mowa poniżej), którzy mogą przekazywać dane, w tym potencjalnie dane osobowe, poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nieposiadającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej: USA). W związku z powyższym istnieje możliwość, że nieuprawnione podmioty, w tym w szczególności władze państwowe USA mogą uzyskać dostęp do tych danych. 
 2. Open Nexus wykorzystuje Cookies własne w celu usprawnienia użytkowania opennexus.com oraz z wymienionych w niniejszym dokumencie przyczyn. 
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników opennexus.com. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z opennexus.com będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące zmiany ustawień plików cookies (włączanie i wyłączanie) w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox (zobacz ustawienia przeglądarki),
  2. Chrome (zobacz ustawienia przeglądarki),
  3. EDGE (zobacz ustawienia przeglądarki),
  4. Opera (zobacz ustawienia przeglądarki),
  5. Safari (zobacz ustawienia przeglądarki).
 5. Open Nexus może gromadzić Twoje adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej opennexus.com przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Open Nexus przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu opennexus.com, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści opennexus.com
 6. opennexus.com zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Open Nexus nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Ciebie, by po przejściu za pośrednictwem opennexus.com na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 7. Ze względu na interes własny, a dokładniej ze względu na interes w jak najlepszym dostosowaniu opennexus.com do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku odwiedzania stron internetowych Administratora, korzystamy z narzędzi Google który  wykorzystuje pliki cookies i przez swoje działanie może być uznane za zautomatyzowane działanie, w tym profilowanie. Jeżeli chcesz zablokować możliwość korzystania ze swoich danych w formie ciasteczek, w każdej chwili możesz uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie.
 8. Open Nexus nie planuje przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże w związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Google danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Google poza tym obszarem. By zapewnić jak największe bezpieczeństwo dla odwiedzających opennexus.com, przy użytkowaniu Google Analytics korzystamy z funkcji IP Anonymization, która minimalizuje możliwość korzystania przez Google z adresu IP zawartego w plikach cookies. Dzięki temu, co do zasady Twój adres IP jest anonimizowany już na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach także na terenie USA. Google stosuje także standardowe klauzule umowne zgodnie z art 46 RODO (więcej tutaj) Jednocześnie sam możesz zadbać o to, by Google, także na innych stronach nie uzyskiwało informacji na temat Twojego adresu IP poprzez instalacje następującej wtyczki (link) lub za pomocą ustawień przeglądarki. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy stosownego narzędzia (link). Warunki usługi Google Analytics (link), Przegląd zasad bezpieczeństwa Google Analytics (link), Polityka prywatności Google (link). Główny plik Google Analytics (“ga”) umożliwiający odróżnianie poszczególnych użytkowników jest ważny przez okres 2 lat (link).

 

 • 4 Dostęp do danych i okres ich przechowywania
 1. Do danych osobowych zbieranych przez opennexus.com mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Open Nexus. Ponadto zebrane dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.  biuro rachunkowe, firmy spedycyjne, firmy kurierskie, firmy zajmująca się badaniem opinii w zakresie korzystania z naszych usług lub dostawców naszych usług jak np. firma hostingowa, gdzie Twoje dane są przechowywane oraz np. firmy zajmujące się wysyłką e-mail z opennexus.com.
 2. Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 3. Open Nexus zapewnia Użytkownikom, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji. Open Nexus może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujące na opennexus.com zasady lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.
 4. W przypadku subskrypcji newslettera masz możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej bezpośrednio w mailu.
 5. Przetwarzane przez nas dane osobowe będziemy przechowywać przez następujący okres:
  1. w zakresie zawarcia i realizacji umowy(w przypadku gdy będzie to miało miejsce), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia, który w przypadku umowy o świadczenie usług wynosić będzie co do zasady 3 lata terminu przedawnienia plus możliwy do wykorzystania przez Adminstratora 1 rok który to dodatkowy termin wynika z hipotetycznej możliwości zgłoszenia roszczenia tuż przed upływem terminu przedawnienia), 
  2. w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. dokumentacja podatkowa musi być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat lub w niektórych przypadkach przez dłuższy okres czasu,
  3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora  oraz do celów archiwalnych dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych,
  4. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, ustalenia przez Administratora, że dane osobowe się zdezaktualizowały lub ustał cel ich przetwarzania.

 

 • 5 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Osobom których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej możliwości,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby której dane są przetwarzane, 
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, 
 7. prawo do wycofania, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Open Nexus nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw lub uzyskania na ich temat szczegółowych informacji należy skontaktować się z nami, najlepiej na nasz adres e-mail: iod@platformazakupowa.pl
 3. Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi i brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację usługi, za wyjątkiem danych osobowych udzielonych w ramach zgody (np. na korzystanie z plików cookies) – podanie tych danych nie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji usługi. Jednakże w przypadku plików cookies o charakterze systemowym dla opennexus.com  ich podanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.

 

 • 6 Zabezpieczenia
 1. Open Nexus stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Open Nexus zobowiązuje się chronić wszelkie Twoje dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w Open Nexus są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Open Nexus nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych osoby korzystającej z opennexus.com, a w szczególności jakichkolwiek haseł . Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.
 4. Bezpieczeństwo Użytkowników jest kluczowe stąd Open Nexus od 2018 roku posiada certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001

 

 • 7 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Open Nexus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@platformazakupowa.pl