Skorzystaj jako Zamawiający z bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń do nas! 881 766 655

Kinga ŁAWNICZAK

Radca Prawny Kinga Ławniczak prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996 roku, szkoleniowiec, biegły, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, współpracuje z kilkoma ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju w tym z Kancelarią Prawną Mediator. Prowadziła zajęcia na podyplomowych Studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej (11 edycji). 

Współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego w tym z Urzędami Miast i Gminy, Starostwami Powiatowymi oraz podmiotami podległymi bezpośrednio pod te jednostki. Współpracuje również z uczelniami wyższymi, placówkami naukowo- badawczymi, szpitalami, fundacjami itp. 

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych udzielanych przez szpitale, PGL LP, sądy powszechne oraz inne podmioty, w tym także przez podmioty sektorowe. Prowadziła między innymi postępowania przetargowe na wykonywanie robót budowlanych realizowanych w ramach projektów unijnych na budowy oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjno sanitarnych, małe retencje górskie i nizinne, dostawy autobusów, usługi leśne. Prowadzi również postępowania realizowane w ramach „Polskiego Ładu”. Z ramienia Instytucji Zarządzającej prowadziła kontrolę postępowań realizowanych w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

Ma praktykę w występowaniu przed KIO, a także w reprezentowaniu w postępowaniu skargowym przed SO. Jak jedyna zaskarżyła ustawę o zamówieniach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych Studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej (16 edycji);

Współpracuje z PRZETARGowa.pl

 

Ma bogate doświadczenie jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Potrzebujesz pomocy przy przeprowadzeniu przetargu

Jeżeli trafiło Ci się postępowanie, które czujesz, że może nie być na Twoje siły, nie szukaj na oślep pomocy.

Mamy osoby, na których sami możemy polegać i właśnie te osoby Tobie rekomendujemy. 

Wykonawca złożył odwołanie do KIO i potrzebujesz pomocy

Znajdziesz tu listę sprawdzonych ekspertów, którzy pomogą Ci w sytuacji gdy wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

To tylko trzy kroki dzielą Cię od pomocnej dłoni. 

openNexus to nie tylko system​

Żyjemy zamówieniami publicznymi!