Skorzystaj jako Zamawiający z bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń do nas! 881 766 655

Maciej GNELA

Od urodzenia związany ściśle z Krakowem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz UEK w Krakowie. Wcześniej V LO w Krakowie.

Jeszcze w trakcie studiów (2001 roku) podejmuje pierwsze wyzwanie na niwie zamówień publicznych jako wykonawca (jednoosobowa działalność gospodarcza) dostaw dla Centrum Onkologii w Krakowie.

W latach 2005 – 2006 pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym miejscu zamówienia publiczne poznaje dwutorowo – tworząc dokumentacje przetargowe dla RIO oraz dogląda działania członków komisji orzekającej również w zakresie zamówień publicznych.

W latach 2006-2008 poznaje zamówienia sektorowe w obszarze energetyki. W 2007 roku pełni funkcję dyrektora administracyjnego oraz pełnomocnika ds. zakupów Energetyki Południe S.A. (obecnie Tauron – Polska Energia S.A.). W międzyczasie pełni funkcję przewodniczącego rady Nadzorczej ciepłowni w Kamiennej Górze.

Od 2009 roku prowadzi szkolenia i wykłady z zamówień publicznych dla zamawiających, przy uwzględnieniu praw istotnych dla wykonawców. Odbiorcy jego szkoleń to przedstawiciele Lasów Państwowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym także ze Słowacji), wojska, policji, straży pożarnych, Polskich Parków Narodowych, agencji rządowych, jednostek zdrowia publicznego. Akcydentalnie prowadzi wykłady dla wykonawców różnych branż. Szacunkowo w okresie 2007-2022 – 7400 godzin wykładowych (oprócz zamówień publicznych można się doszukać wykładów z prawa cywilnego, handlowego, pracy, własności intelektualnej, samorządu terytorialnego)

Od 2020 roku rozszerza portfolio usług o bieżące doradztwo z zakresu zamówień publicznych (prawne, techniczne i zarządcze aspekty jak również reprezentacja podmiotów przed KIO), w ramach podjętej jednoosobowej działalności gospodarczej pod własnym nazwiskiem.

Kilkanaście publikacji z zakresu zamówień publicznych. Najbardziej zadowolony jest z „Propozycji usprawnień w zakresie zamawiania produktów, usług i robót budowlanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (2015 r.) napisanego wespół z Prof. UEK dr hab. Ambrożym Mitusiem. Lektura tej pozycji daje poczucie deja vu w związku z ustawą PZP z 2019 roku 😉

W 2010 roku znajduje zatrudnienie na UEK w Krakowie. Od 2016 pracownik dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych UEK w Krakowie.

Potrzebujesz pomocy przy przeprowadzeniu przetargu

Jeżeli trafiło Ci się postępowanie, które czujesz, że może nie być na Twoje siły, nie szukaj na oślep pomocy.

Mamy osoby, na których sami możemy polegać i właśnie te osoby Tobie rekomendujemy. 

Wykonawca złożył odwołanie do KIO i potrzebujesz pomocy

Znajdziesz tu listę sprawdzonych ekspertów, którzy pomogą Ci w sytuacji gdy wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

To tylko trzy kroki dzielą Cię od pomocnej dłoni. 

openNexus to nie tylko system​

Żyjemy zamówieniami publicznymi!