Skorzystaj jako Zamawiający z bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń do nas! 881 766 655

dr Joanna MARCZEWSKA

Adwokat, Doktor nauk prawnych, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, WPIA Uniwersytetu SWPS, absolwentka studium podyplomowego Szkoły Głównej Handlowej. 

Najważniejsze zalety Joanny to determinacja w osiąganiu założeń i nastawienie na rozwiązywanie problemów, co zapewnia skuteczne działanie i uzyskiwanie wymiernych efektów.

  • W latach 2006-2010 r. pracowała dla wykonawców realizując projekty dla sektora publicznego;
  • Od 2010 – 2014 r. wykonywała kontrole w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych.
  • Obecnie, prowadzi działalność doradczą , reprezentując strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, świadcząc pomoc dla wykonawców przy składaniu i obronie ofert oraz dla zamawiających obsługując postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych , zwłaszcza w zakresie ICT, robót budowlanych i urządzeń medycznych
  • Autorka licznych publikacji dla czasopism naukowych i prasy branżowej, na potrzeby pracy doktorskiej przeprowadziła badania dotyczące wpływu orzecznictwa na stosowanie prawa zamówień publicznych

Potrzebujesz pomocy przy przeprowadzeniu przetargu

Jeżeli trafiło Ci się postępowanie, które czujesz, że może nie być na Twoje siły, nie szukaj na oślep pomocy.

Mamy osoby, na których sami możemy polegać i właśnie te osoby Tobie rekomendujemy. 

Wykonawca złożył odwołanie do KIO i potrzebujesz pomocy

Znajdziesz tu listę sprawdzonych ekspertów, którzy pomogą Ci w sytuacji gdy wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

To tylko trzy kroki dzielą Cię od pomocnej dłoni. 

openNexus to nie tylko system​

Żyjemy zamówieniami publicznymi!