Skorzystaj jako Zamawiający z bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń do nas! 881 766 655

Dołącz do nas

Jesteśmy firmą, w której pracują ludzie z pasją!

icon About

Zmierzamy w kierunku organizacji turkusowej, dlatego szukamy ludzi samodzielnych i maksymalnie zaangażowanych.

Jesteś dla nas wyjątkowy

Jeżeli chcesz pracować z pasją

Ciągłe deadliny? Zmiany w projektach oraz ich mnogość to dobrze trafiłeś. U nas tego nie ma, gdyż budujemy najlepszy system i ciągle go doskonalimy. Przykładamy dużą wagę do planowania i systematycznego doskonalenia, gdyż liczy się jakość, a nie jakoś.

Dażymy się pełnym zaufaniem

Swoboda w działaniu

Stawiamy na ludzi i ich potencjał. Dbamy o komfort pracy i dokładamy starań, by tworzyć warunki, które pozwalają pracownikom w pełni wykorzystać ich potencjał.

Stawiamy na ludzi

Rozwój

Stawiamy na wszechstronny rozwój, dlatego zapewniamy lekcje angielskiego w trzech grupach o różnym stopniu zaawansowania. Poza tym nasi pracownicy mogą uczyć się od najlepszych. Zapewnimy Ci szkolenia, które nie tylko podniosą Twoje kwalifikacje ale pomogą Ci złamać schematy myślowe.

zdjęcie zespołu
Lidia i Katarzyna - zdjęcie zespołu
zdjęcie zespołu
zdjęcie zespołu

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz
Regulamin i polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEN NEXUS Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego , 61-144 Poznań
 2. Kontakt z Administratorem: email praca@platformazakupowa.pl,
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim: iod@platformazakupowa.pl 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. a) i b) a także przepisy szczególne.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy współpracy.
 6. Podanie danych jest  dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy.
 7. Niepodanie danych skutkować może niemożliwością zawarcia umowy lub wywiązania się administratora z innych obowiązków.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca od daty zakończenia naboru w przypadku nie nawiązania współpracy.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) i prawo do przenoszenia danych.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.