Skorzystaj jako Zamawiający z bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń do nas! 881 766 655

Polityka prywatności

Informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora wskutek korzystania ze strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności dotyczy trzech stron internetowych prowadzonych przez Administratora tj. opennexus.pl, turkusowerewolucje.pl oraz przetargowa.pl zwanymi dalej łącznie: “Stronami internetowymi Administratora”.

 

1. Informacje ogólne

Korzystając ze Stron internetowych Administratora, zgadzasz się z poniższymi warunkami Polityki Prywatności Administratorem strony i danych osobowych jest Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.000 PLN. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@opennexus.com.

Wszelkie zebrane dane osobowe i adresowe podane przez Państwa nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzeci.

Informujemy, że stale doskonalimy naszą Politykę Prywatności, dlatego też jej treść może się zmieniać. Dzieje się tak z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy rozwój strony. Na dole znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności.

2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

Open Nexus Sp., z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych. Dane są zbierane:

 1. a) w celu realizacji umowy lub na podjęcie, żądanych, przez której osobę dane przetwarzamy, działań w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO),
 3. c) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celu jak najlepszego dostosowania strony internetowej do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach, analizy finansowej, a także marketingu bezpośredniego będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. d) w celu jak najlepszego dostosowania strony internetowej do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach, informowania o produktach, analizy potrzeb Użytkowników, na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. e) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych w razie konieczności wykazania przez Administratora określonych faktów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Cofnięcie zgody i sprzeciw

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora Danych Osobowych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów podmiotów danych lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia, lub obrony roszczeń.

4. Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. Open Nexus Sp. z o.o. używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Open Nexus za pośrednictwem strony internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Strony internetowe Administratora jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Open Nexus usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji na portalu.
 2. Open Nexus wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 4. b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Strony internetowe Administratora, pozwala na przechowywanie danych w przypadku gdy ustawienia przeglądarki na to pozwalają. Za pomocą ustawień przeglądarki użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies. 
 5. Wchodząc pierwszy raz na stronę Strony internetowe Administratora, na dole strony pojawi się komunikat dotyczący korzystania z plików cookies, gdzie masz możliwość odrzucenia korzystania przez Open Nexus z ww. plików. W takim przypadku pojedynczy plik cookie zostanie użyty w przeglądarce, aby zapamiętać to ustawienie (okres przechowywania tego pliku to 13 miesięcy). Akceptując pliki cookies, akceptujesz także pliki wykorzystywane przy współpracy z Google, Facebook , HotJar , Cloudfare, Linkedin, Salesforce ,którzy mogą przekazywać dane, w tym potencjalnie dane osobowe, poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nieposiadającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej: USA). W związku z powyższym istnieje możliwość, że nieuprawnione podmioty, w tym w szczególności władze państwowe USA mogą uzyskać dostęp do tych danych. 
 6. Open Nexus wykorzystuje Cookies własne w celu usprawnienia użytkowania Strony internetowych Administratora oraz z wymienionych w niniejszym dokumencie przyczyn. 
 7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Stron internetowych Administratora W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów, lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Stron internetowych Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 8. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące zmiany ustawień plików cookies (włączanie i wyłączanie) w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 9. Firefox (zobacz ustawienia przeglądarki),
 10. Chrome (zobacz ustawienia przeglądarki),
 11. EDGE (zobacz ustawienia przeglądarki),
 12. Opera (zobacz ustawienia przeglądarki),
 13. Safari (zobacz ustawienia przeglądarki).
 14. Open Nexus może gromadzić Twoje adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Strony internetowe Administratora przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Open Nexus przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Stron internetowych Administratora, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Stron internetowych Administratora.
 15. Strony internetowe Administratora zawierają linki i odnośniki do innych stron internetowych. Open Nexus nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Cię, by po przejściu za pośrednictwem Stron internetowych Administratora na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 16. Ze względu na interes własny, a dokładniej ze względu na interes w jak najlepszym dostosowaniu Stron internetowych Administratora do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku odwiedzania stron internetowych Administratora, korzystamy z narzędzi Google, który wykorzystuje pliki cookies i przez swoje działanie może być uznane za zautomatyzowane działanie, w tym profilowanie. Jeżeli chcesz zablokować możliwość korzystania ze swoich danych w formie ciasteczek, w każdej chwili możesz uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie.
 17. Open Nexus nie planuje przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże w związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Google danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Google poza tym obszarem. By zapewnić jak największe bezpieczeństwo dla odwiedzających Strony internetowe Administratora, korzystamy z funkcji IP Anonymization, która minimalizuje możliwość korzystania przez Google z adresu IP zawartego w plikach cookies. Dzięki temu, co do zasady Twój adres IP jest anonimizowany już na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach także na terenie USA. Google stosuje także standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO (więcej tutaj). Jednocześnie sam możesz zadbać o to, by Google, także na innych stronach nie uzyskiwało informacji na temat Twojego adresu IP poprzez instalacje następującej wtyczki (link) lub za pomocą ustawień przeglądarki. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy stosownego narzędzia (link). Warunki usługi Google Analytics (link), Przegląd zasad bezpieczeństwa Google Analytics (link), Polityka prywatności Google (link). Główny plik Google Analytics (“ga”) umożliwiający odróżnianie poszczególnych użytkowników jest ważny przez okres 2 lat (link).
 18.   Open Nexus wykorzystuje pliki cookies firmy Cloudfare, mające na celu zabezpieczenie strony przed niepożądanymi działaniami. Pliki te automatycznie anonimizują adresy IP, uniemożliwiając ich odczytanie. Zasady działania plików cookies Cloudfare (link) W związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Cloudfare danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Cloudfare poza tym obszarem. Cloufare stosuje standardowe klauzule umowne zgodnie z art 46 RODO  (link). Polityka prywatności Cloudfare (link
 19. Open Nexus korzysta z wtyczek społecznościowych Linkedin. Wtyczka powoduje, że serwis Linkedin wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Pamiętaj, że z poziomu swojego konta na Linkedin możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności (link). W związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Linkedin danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Linkedin poza tym obszarem. Linkedin stosuje standardowe klauzule umowne zgodnie z art 46 RODO (link)
 20. Open Nexus korzysta z usług Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Możesz za pośrednictwem Digital Adverbium Allianza w USA (link) , Digital Adverbium Alliance of Canada w Kanadzie (link) lub European Interactive Digital Adverbium Allianza w Europie (link) lub za pomocą ustawień w urządzeniu końcowym wyłączyć wyświetlanie reklam internetowych bazujących na danych zebranych przez Facebook. Więcej informacji o Facebook piksel i zbieraniu danych przez Facebook (link). Pamiętaj, że z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności (link). W związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Facebook danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Facebook poza tym obszarem, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych. Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zgodnie z art 46 RODO zatwierdzone przez Komisję Europejską  (cytując za Facebookiem: “Wykorzystujemy typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieramy się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.”) (link)
 21. Open Nexus korzysta z usługi HotJar, który całość danych osobowych przechowuje na terenie Unii Europejskiej (klik). Jest to narzędzie pozwalające nam obserwować, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu użytkowników i ich urządzeniach: adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w anonimizowanej formie), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Umowa zawarta z Hotjar zabrania sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie. Więcej informacji na temat plików cookie Hotjar (klik).
 22. Oprócz powyższego, w związku z obsługą przez Open Nexus klienta, stosowane jest oprogramowanie Salesforce jednakże w związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Salesforce danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach poza tym obszarem. Salesforce stosuje standardowe klauzule umowne zgodnie z art 46 RODO (o czym mowa w podpisywanych umowach powierzenia danych osobowych- kopia umowy tutaj). Salesforce ponadto wdrożyło wiążące reguły korporacyjnie zgodnie z art 47 RODO (więcej informacji tutaj)

5. Dostęp do danych i okres ich przechowywania

 1. Do danych osobowych zbieranych Open Nexus Sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Open Nexus. Ponadto zebrane dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.  biuro rachunkowe, firmy spedycyjne, firmy kurierskie, firmy zajmująca się badaniem opinii w zakresie korzystania z naszych usług lub stron internetowych, lub dostawców naszych usług jak np. firma hostingowa, gdzie Twoje dane są przechowywane oraz np. firmy zajmujące się wysyłką e-mail ze Stron internetowych Administratora.
 2. Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 3. Open Nexus zapewnia Użytkownikom, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji. Open Nexus może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujące na opennexus.com lub przetargowa.pl zasady, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.
 4. W przypadku subskrypcji newslettera masz możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej bezpośrednio w mailu.
 5. Przetwarzane przez nas dane osobowe będziemy przechowywać przez następujący okres:
 6. w zakresie zawarcia i realizacji umowy (w przypadku gdy będzie to miało miejsce), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia, który w przypadku umowy o świadczenie usług wynosić będzie co do zasady 3 lata terminu przedawnienia plus możliwy do wykorzystania przez Administratora 1 rok, który to dodatkowy termin wynika z hipotetycznej możliwości zgłoszenia roszczenia tuż przed upływem terminu przedawnienia), 
 7. w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. dokumentacja podatkowa musi być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat lub w niektórych przypadkach przez dłuższy okres czasu,
 8. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych prawnie uzasadnionych interesów Administratora  oraz do celów archiwalnych dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych,
 9. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, ustalenia przez Administratora, że dane osobowe się zdezaktualizowały lub ustał cel ich przetwarzania.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 2. a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 3. b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej możliwości,
 5. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, 
 7. f) prawo do przenoszenia danych osobowych, 
 8. g) prawo do wycofania, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 9. h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Open Nexus nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
 11. W celu skorzystania z powyższych praw lub uzyskania na ich temat szczegółowych informacji należy skontaktować się z nami, najlepiej na nasz adres e-mail: iod@opennexus.com.
 12. Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 13. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi i brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację usługi, za wyjątkiem danych osobowych udzielonych w ramach zgody (np. na korzystanie z plików cookies) – podanie tych danych nie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji usługi. Jednakże w przypadku plików cookies o charakterze systemowym dla Stron internetowych Administratora i ich podanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.

7. Stosowane zabezpieczenia

Open Nexus Sp. z o.o. stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Open Nexus zobowiązuje się chronić wszelkie Twoje dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dane osobowe w Open Nexus są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Open Nexus nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych osoby korzystającej z opennexus.com lub przetargowa.pl, a w szczególności jakichkolwiek haseł . Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną. Bezpieczeństwo Użytkowników jest kluczowe stąd Open Nexus Sp. z o.o. Od 2018 roku posiada certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 oraz powołało Inspektora Ochrony Danych.

 

8. Zmiany Polityki Prywatności

Open Nexus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@opennexus.com.

Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2022 r.