Skorzystaj jako Zamawiający z bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń do nas! 881 766 655

dr Norbert GILL

Nazywam się Norbert Gill. Jestem doktorem nauk prawnych oraz doktorem nauk humanistycznych. Wykonuję zawód radcy prawnego i nauczyciela akademickiego.

Specjalizuję się w zamówieniach publicznych, świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych, począwszy od międzynarodowych korporacji, a skończywszy na przedsiębiorcach.

W charakterze przewodniczącego prowadziłem komisje przetargowe, które udzielały największych zamówień w skali kraju, typu „Budowa areny Euro 2012, Stadionu Miejskiego w Poznaniu”.

Od wielu lat pracuję jako wychowawca i nauczyciel kolejnych roczników aplikantów radcowskich, ucząc ich zamówień publicznych.

Jestem autorem prawie 200 publikacji o charakterze popularnonaukowym i naukowym, w tym dwóch książek.

Przez lata byłem doradcą Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Od niespełna 30 lat pracuję jako wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez trzy kolejne lata uzyskałem tytuł Praeceptor Laureatus, dla dydaktyka roku, a następnie nagrodę Praeceptor Optimus oraz Nagrodę Najlepszego Dydaktyka na UAM. w okresie nauczania zdalnego.

Autor ponad 200 publikacji, 2 monografii i podcastu dydaktycznego.

Pełnię funkcję kierownika Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych pod patronatem Prezesa UZP.

Pełnię rolę arbitra sądu polubownego.

Moim hobby są podróże, te dalekie i bliskie oraz architektura, i design.

Potrzebujesz pomocy przy przeprowadzeniu przetargu

Jeżeli trafiło Ci się postępowanie, które czujesz, że może nie być na Twoje siły, nie szukaj na oślep pomocy.

Mamy osoby, na których sami możemy polegać i właśnie te osoby Tobie rekomendujemy. 

Wykonawca złożył odwołanie do KIO i potrzebujesz pomocy

Znajdziesz tu listę sprawdzonych ekspertów, którzy pomogą Ci w sytuacji gdy wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

To tylko trzy kroki dzielą Cię od pomocnej dłoni. 

openNexus to nie tylko system​

Żyjemy zamówieniami publicznymi!