Skorzystaj jako Zamawiający z bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń do nas! 881 766 655

PrzetargOS - Informacja VOD

Informacja umożliwiająca identyfikację usługi i podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie

Informacja VOD

Informacja umożliwiająca identyfikację usługi i podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie​

W związku z obowiązkiem określonym w art. 47c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.o radiofonii i telewizji uprzejmie podajemy co następuje:

W kontekście audiowizualnych  usług medialnych na żądanie właściwym organem jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Infolinia: 22 597 30 00

Szczegółowe informacje dotyczące świadczonej usługi:

 1. Nazwa audiowizualnej usługi medialnej na żądanie: przetargos.pl.
 2. Firma podmiotu dostarczającego usługę: Open Nexus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zarejestrowaną w Wydziale VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, NIP: PL7792363577, REGON: 301196705, kapitał zakładowy 67.000 PLN.
 3. Osoby wchodzące w skład organów podmiotu dostarczającego usługę:
 1. Grzegorz Klimarczyk- Prezes zarządu,
 2. Zygmunt Kopacz- Wiceprezes zarządu.
 1. Adres siedziby podmiotu świadczącego usługi: ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań.
 2. Dane kontaktowe: ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, E-mail: kontakt@przetargos.pl, telefon: 881 566 155, strona www: przetargos.pl
 3. Wspólnicy których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie: Grzegorz Klimarczyk, Zygmunt Kopacz, Przemysław Turowski, Mirosław Sobieraj, Michał Masadyński.
 4. Dane beneficjentów rzeczywistych Open Nexus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: Grzegorz Klimarczyk, Zygmunt Kopacz.
 5. Lista usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism: przetargos.pl, czasopismo przetargowa.
 6. Open Nexus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jego usługa przetargos.pl podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.